انجمن شاعران طالقان

محفلی بر مدار عشق... برای شعرهای ماندگار سخنوران دیارم طالقان

محفلی بر مدار عشق... برای شعرهای ماندگار سخنوران دیارم طالقان

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
با سلام
بر آنیم تا با گردآوری شعرهای شاعران و سخنوران دیارِ طالقان، منبع و مأخذی برای این شعرها و سروده ها داشته باشیم و هم وطنان و هم دیاران بتوانند به راحتی به آنها دسترسی پیدا کرده و شاعران طالقانی با کارهای یکدیگر بیشتر آشنا شوند.